عکس: منصور فرجی عضو جبهه دمکراتیک ایران پس از اجرای حکم شلاق


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: حکم غیرانسانی دادگاه انقلاب مبنی بر عضویت منصور فرجی در جبهه دمکراتیک ایران و حزب دمکرات ایران به اجرا درآمد. منصور فرجی که از سال 1378 با جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران همکاری داشته و در سال 1383 عضو هیت موسس حزب دمکرات ایران بوده است. به همین دلیل او در شهریور 1386 بازداشت و سپس به3 سال حبس تعلیقی، 3 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 30 ضربه سلاق محکوم شد.
0 نظرات :: عکس: منصور فرجی عضو جبهه دمکراتیک ایران پس از اجرای حکم شلاق