عکس ماهواره ای از پادگان عشرت آباد سپاهعکس پادگان عشرت آباد سپاه پاسداران


بسیاری از هموطنان عزیزمان هم اکنون در این شکنجه گاه جمهوری اسلامی اسیر و زندانی هستند و ما وظیفه داریم با افشاگری هایمان مقداری از فشاری را که بر روی این عزیزان است کم و زمینه آزادی آنها را فراهم کنیم . به امید سرنگونی هر چه سریعتر این نظام فاشیستی و مذهبی .

0 نظرات :: عکس ماهواره ای از پادگان عشرت آباد سپاه