کاریکاتور - هاشمی رفسنجانی و مواضع مبهمش.
کاری از نیک آهنگ کوثر

0 نظرات :: کاریکاتور - هاشمی رفسنجانی و مواضع مبهمش