کاریکاتور - جنگ قدرت رفسنجانی و یزدیکاری از نیک آهنگ کوثر

1 نظرات :: کاریکاتور - جنگ قدرت رفسنجانی و یزدی

  1. بنام یزدان
    درگیری کوسه و تمساح
    محصولی دیگر از حیات وحش جمهوری اسلامی
    مستندی دیگر از بیست و سی (بی بی سی غیروابسته و بی طرف ایران!!!)