عکس/ نماز جماعت برخی از زندانیان آزاد شده به امامت سیدمحمد خاتمیدر این عکس برخی از زندانیان آزاد شده حوادث بعد از انتخابات از جمله سعید شریعتی، محمدرضا جلایی‌پور، هادی حیدری، علی پیرحسینلو و مهدی میردامادی دیده می‌شوند.

0 نظرات :: عکس/ نماز جماعت برخی از زندانیان آزاد شده به امامت سیدمحمد خاتمی