حسین شریعتمداری هم دارای تابعیت دوگانه است !


حسین شریعتمداری ، روزنامه کیهان ، حاج حسین شیره ای

هم تابعیت جمهوری اسلامی داره و هم تابعیت جهنم !0 نظرات :: حسین شریعتمداری هم دارای تابعیت دوگانه است !