عکس – علی خامنه ای پدرخوانده جمهوری اسلامی


سید علی خامنه ای ، مافیا ، پدر خوانده ، جمهوری اسلامی ، ولی فقیه ، فساد ، کارتل ،

0 نظرات :: عکس – علی خامنه ای پدرخوانده جمهوری اسلامی