خامنه ای : در را باز کنید من امام علی ام ! براتون غذا آوردم !0 نظرات :: خامنه ای : در را باز کنید من امام علی ام ! براتون غذا آوردم !