عکس حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه

هفته نیروی انتظامی بر تمامی سرکوبگران نوامیس مردم مبارک باد !


0 نظرات :: عکس حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه