کاریکاتور - دست بوسی هاشمی رفسنجانی از علی خامنه ای !0 نظرات :: کاریکاتور - دست بوسی هاشمی رفسنجانی از علی خامنه ای !