وقتی جمهوری اسلامی ، اراذل و اوباش را به خوب و بد تقسیم میکند نتیجه اش میشود این آدم کشی ها


وقتی جمهوری اسلامی یک عده اراذل و اوباش را تحت عنوان بسیجی سازماندهی میکند و به آنها هم پایگاه و اسلحه و باتوم و ... میدهد تا در وقت لزوم از آنها در جهت سرکوب مردم استفاده کند و در وقت غیر لزوم هم آنها را آزاد میگذارد تا به شغل شرخری و چک نقد کنی و باجگیری و زورگیری و ... بپردازند نتیجه اش میشود این چاقو کشی ها و آدم ربائی ها

وقتی جمهوری اسلامی یک عده دیگر از اراذل اوباش را تحت عنوان مخبر وزارت اطلاعات و خبر چین اطلاعات سپاه و مخبر پلیس امنیت و خبر چین پلیس آگاهی ، سازماندهی و حمایت میکند و تا زمانیکه آن اراذل و اوباش به این نهادها خبر و اطلاعات برسانند کاری به تخلفاتشان ندارد نتیجه اش میشود این قتل ها و قمه کشی ها

وقتی جمهوری اسلامی یک عده اراذل و اوباش را در تحت عنوان یگان ویژه و یگان امداد و اطلاعات ناجا و معاونت عملیات واجا و یگان ویژه سپاه و ... به استخدام رسمی در میاورد و به آنها این اجازه را میدهد که با چوب و چماق جمجمه و استخوانهای مردم را خورد کنند و در زندانها هم به بازداشتی ها تجاوز جنسی کنند و هیچ گونه رحم و مروتت و وجدانی هم نداشته باشند نتیجه اش میشود این تجاوزها و این آدم ربائی ها و این جنایت های سازمان یافته و قتل های زنجیره ای

وقتی جمهوری اسلامی به آن عده از اراذل و اوباشی که چون فرزند فلان سردار و فرزند فلان امام جمعه و فرزند فلان اطلاعاتی و فرزند فلان آخوند و فرزند فلان قاضی و ... هستند کاری ندارد و ایشان هر خلاف و جنایتی را هم که خواستند میتوانند بکنند چون پدرانشان مصونیت قضائی دارند پس اینها هم مصونیت قضائی پیدا میکنند نتیجه اش میشود این جنایتها و آدم کشی ها

وقتی جمهوری اسلامی یک عده اراذل و اوباش را در تحت عنوان بازجو و تعزیرات چی ( شکنجه گر ) و تواب ساز و قاضی و دادیار اجرای احکام و مسئول زندان و مسئول بند و ... استخدام میکند و به آنها هم اختیار تام میدهد که در انجام وظیفه هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند نتیجه اش میشود این بی نظمی ها و این بی قانونی ها

وقتی در ادارات و وزارتخانه ها و سازمانها ، هر کارمندی که بد اخلاق تر ، بی وجدان تر و رشوه گیر تر و کم کار تر و رذل تر باشد سریعا به بخشهای حفاظت اطلاعات ، حراست ، بازرسی ها منتقل میشوند تا بیشتر توی سر دیگر کارمندان بزنند نتیجه اش میشود این بی عدالتی ها و مفاسد اقتصادی و جرائم سازمان یافته

پس تا وقتیکه جمهوری اسلامی ، اراذل و اوباش را به خوب و بد تقسیم میکند و همواره تلاش میکند تا اراذل بد را به اراذل خوب تبدیل کرده تا از آنها در جهت رسیدن به اهدافش استفاده کند اوضاع امنیتی جامعه به همین منوال خواهد بود و نباید انتظار داشته باشیم که جرم و جنایت و قتل و آدم ربایی از سطح جامعه برچیده شود .0 نظرات :: وقتی جمهوری اسلامی ، اراذل و اوباش را به خوب و بد تقسیم میکند نتیجه اش میشود این آدم کشی ها