عکس - حمایت پناهجویان مقیم آنکارا از زندانیان اعتصابینهضت سبز - در حمایت گسترده از زندانیان اعتصابی که برای شهادت هاله سحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذا زده اند پناهجویان مقیم شهر آنکارا با تجمع در میدان اصلی شهر آنکارا پیام آنها را به شهروندان ترکیه رساندند....در پایان مراسم سرود ای ایران و یار دبستانی توسط پناهجویان خوانده شد.

0 نظرات :: عکس - حمایت پناهجویان مقیم آنکارا از زندانیان اعتصابی