کاریکاتور – عمل جراحی جداسازی رژیم بعث سوریه از رژیم آخوندی ایران !

کاریکاتور از روزنامه الشرق الوسط

0 نظرات :: کاریکاتور – عمل جراحی جداسازی رژیم بعث سوریه از رژیم آخوندی ایران !