عکسهای شهید مصطفی غنیان

شهید مصطفی غنیان، دانشجوی 26 ساله مقطع كارشناسی ارشد مهندسی معماری بود که در شب 27 خرداد، اولین چهارشنبه پس از انتخابات، در حال گفتن تكبیر بر روی پشت بام ساختمانی 8 طبقه در محله سعادت‏آباد تهران، به ضرب گلوله‏ای به شهادت رسید.


0 نظرات :: عکسهای شهید مصطفی غنیان