فیلم های جدید از تظاهرات مردم ارومیه - ۱۲ شهریور ۱۳۹۰


سه ویدیو کلیپ تازه منتشر شدهدانلود
دانلود
دانلود


کلیپ های دیروزدانلود
دانلود
دانلود
دانلود


منبع : ویدئو بلاگ جنبش سبز ایران

0 نظرات :: فیلم های جدید از تظاهرات مردم ارومیه - ۱۲ شهریور ۱۳۹۰