کاریکاتور – بازیگر نقش کوروش کبیر در سناریوی مکتب ایرانی !موازی سازی و سپس جایگزینی جریان کاذب بجای جریان صادق ، یکی از ترفندهای قدیمی جمهوری اسلامی برای مقابله ، تضعیف و حذف مخالفانش ، از آغاز شکل گیری تاکنون بوده است که در زیر به چند نمونه از آن اشاره میکنم :

انجمن قلم در مقابل کانون نویسندگان

مشاوران حقوقی قوه قضاییه در مقابل کانون وکلا

دفتر تحکیم وحدت ( طیف شیراز ) درمقابل دفتر تحکیم وحدت ( طیف علامه )

مکتب ایرانی در مقابل جمهوری ایرانی

اصلاح طلبان اصولگرا در مقابل اصلاح طلبان تحول خواه

اپوزیسیون بیسواد و فحاش در مقابل اپوزیسیون آگاه و منطق گرا

خانه کارگر در مقابل سندیکای کارگران

سبز اللهی ها در مقابل سبز اندیشان تحول خواه

بسیج دانشجویی در مقابل دانشجویان آزادیخواه

سوسیالیست های اسلامگرا درمقابل سوسیالیست های لائیک

کمونیست ولایتمدار در مقابل کمونیست کارگری

اقوام تجزیه طلب در مقابل اقوام هویت طلب

خانه معلم در مقابل سندیکای معلمان

دفتر حقوق بشر اسلامی در مقابل فعالین حقوق بشر

خواهران زینب و بسیج بانوان در مقابل زنان برابری خواه


0 نظرات :: کاریکاتور – بازیگر نقش کوروش کبیر در سناریوی مکتب ایرانی !