اقتصاد کینزی یا کینز گرایی چه نوع مکتب اقتصادی ست ؟اقتصاد کینزی ( به انگلیسی Keynesian economics) یا کینزی‌گرایی ( به انگلیسی Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود ، میباشد.


0 نظرات :: اقتصاد کینزی یا کینز گرایی چه نوع مکتب اقتصادی ست ؟