تصاوير آرامگاه یعقوب لیث صفاري سردار نامي ايراني


يعقوب ليث صفار نخستين کسی بود كه زبان پارسی را ۲۰۰سال پس از ورود اعراب به ايران‌، به عنوان زبان رسمی ايران اعلام كرد و پس از آن ديگر کسی حق نداشت در دربار او به زبانی غير از پارسی سخن بگويد

آرامگاه یعقوب لیث اکنون در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی دزفول در روستایی به نام شاه‌آباد دزفول قرار دارد

0 نظرات :: تصاوير آرامگاه یعقوب لیث صفاري سردار نامي ايراني