عکس گوگل ارث - کاخ ولایت فقیه و مقر پیشمرگان خامنه ای !

دوستان بیت خامنه ای را خوب یاد بگیرید شاید بعد از تظاهرات 22 بهمن خواستیم یک سری به آغا بزنیم !

عکس ماهواره ای - گوگل ارث - بیت رهبر و سپاه ولی امر ( محافظان خامنه ای )

عکس ماهواره ای - گوگل ارث - بیت رهبر و نهاد ریاست جمهوری

عکس ماهواره ای - گوگل ارث - سپاه ولی امر ( از فاصله نزدیک )

عکس ماهواره ای - گوگل ارث - کاخ ولی فقیه ( از فاصله نزدیک )
.

0 نظرات :: عکس گوگل ارث - کاخ ولایت فقیه و مقر پیشمرگان خامنه ای !