فرکانس جدید شبکه ماهواره ای زمزمه و فارسی وانفرکانس جدید شبکه ماهواره ای فارسی وان

ماهواره : یوتل ست WA3

فرکانس : 11221

پولاریزاسیون ( قطب ) : افقی (H)

سیمبل ریت : 27500

اف ای سی : 3/4

آدرس سایت کانال ماهواره ای فارسی وان : http://www.farsi1.tv/faفرکانس جدید شبکه ماهواره ای زمزمه

ماهواره : یوتل ست WA3

فرکانس : 11221

پولاریزاسیون ( قطب ) : افقی (H)

سیمبل ریت : 27500

آف ای سی : 3/4

آدرس سایت کانال ماهواره ای زمزمه : http://www.zemzemeh.tv/0 نظرات :: فرکانس جدید شبکه ماهواره ای زمزمه و فارسی وان